Політика конфіденційності

Ця Політика встановлює правила та рамки обробки ваших даних, а також пов’язані з цим ваші права та обов’язки.

Сайт: відвідування сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): https://exportua.com.

Користувач: фізична особа, яка використовує Сайт, включно представники юридичних осіб.

Спілка: ГС “УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС”.

Цим Ви також надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету а також інші умо Ви їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Відвідуючи Сайт Ви приймаєте нашу Політику конфіденційності, Ви дозволяєте Спілці збирати, використовувати і розкривати інформацію про Вас відповідно до цілей, що вказані нижче, та підтверджуєте, Ви маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, що тут викладені.

У випадку, якщо Ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, цим Ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надана батьками або опікунами, що маються повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.

Які дані ми обробляємо

Пам’ятайте, що коли ми просимо Вас заповнити ваші персональні дані, щоб надати вам доступ до якихось функцій, Спілка позначає певні поля як обов’язкові. Інформація в таких полях необхідна нам для надання вам послуг чи надання вам доступу до функцій, про які йде мова.

Майте на увазі: якщо Ви вирішите не надавати нам ці дані, Ви, можливо, не зможете завершити свою реєстрацію як користувача або не зможете користуватися цими послугами чи функціями як учасник Альянсу.

В окремих випадках третя особа могла надати нам інформацію про Вас, використовуючи функцію або послугу як представник компанії. У таких випадках ми обробляємо Ваші дані, тільки якщо це доречно для цієї функції, як зазначено в цій Політиці конфіденційності.

В будь – якому випадку Спілка не збирає та не отримує жодної чутливої iнформацiї про вiдвiдувачiв. Пiд чутливою iнформацiєю розумiється iнформацiя стосовно расового, етнiчного, нацiонального походження, стосовно полiтичних, релiгiйних або свiтоглядних переконань, iнформацiя стосовно статевого життя, генетичних даних тощо.

Використання інформації

Ми можемо використовувати інформацію про Вас для різних цілей, в тому числі:

Доступ до даних третіх осіб

Для досягнення цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності ми маємо надавати доступ до Ваших персональних даних третім сторонам, які допомагають нам надавати вам послуги, а саме:

Сервіси інших сайтів

Сервiси Сайту деколи можуть спрямовувати вiдвiдувача до сервiсiв iнших компанiй соцiальних мереж Facebook, Instagram, Telegram, Youtube, тощо, а також анонiмованi данi можуть збиратися (далi – Третi особи). Такi третi особи мають власнi полiтики конфiденцiйностi та захисту персональних даних, таким чином слiд пам’ятати, що режим використання iнформацiї, якою вiдвiдувач Сайту дiлиться з такими Третiми особами пiдпадає пiд полiтики таких Третiх осiб.

Права суб’єктів персональних даних

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
Суб’єкт персональних даних має право:

Обмін інформацією

Ми можемо надавати інформацію про Вас у такий спосіб чи іншим чином, як це описано в цій політиці конфіденційності:

Безпека

Спілка приймає розумні заходи для захисту інформації про Вас від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення. Однак, незважаючи на всi зусилля Спілка не може гарантувати абсолютну захищенiсть вiд будь – яких загроз, якi можуть виникнути поза межами впливу Спілки.

Змiни до Полiтики

Спілка може час вiд часу вносити змiни до даної Полiтики. Законодавство, регулювання та стандарти галузi еволюцiонують, що може спричинити необхiднiсть у таких змiнах. В разi внесення змiн до Полiтики, оновлену редакцiю Полiтики буде завантажено на Сайт з вiдмiткою про останню редакцiю Полiтики. Якщо вiдвiдувач Сайту не погоджується з Полiтикою, вiдвiдувач має право не вiдвiдувати Сайт (окрiм й iнших прав, зазначених в наступному роздiлi).

Зв’язок

Громадська спілка «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТНИЙ АЛЬЯНС» (“UKRAINIAN EXPORT ALLIANCE”) здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог законодавства України, зареєстроване в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань пiд номером 45049512.

Юридична адреса: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 7, офіс 27

Адреса для листування: info@exportua.com

Контактний телефон: +38 093 192 1949

Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7

info@exportua.com

+38 093 192 1949